Chatrooms w sluta

Rated 4.2/5 based on 738 customer reviews

Vad gäller undersökningsmetoder görs EEG för att registrera hjärnans elektriska aktivitet och antingen datortomografi eller magnetresonanstomografi (MRT) som visar eventuella skador på hjärnans struktur.Epilepsi är ett vanligt men ofta osynligt handikapp.är en grupp diagnoser av störningar i hjärnan, som ger återkommande epileptiska anfall.Anfallen kan bestå av medvetandepåverkan, ryckningar i armar och ben eller andra neurologiska symptom och orsakas av övergående elektriska urladdningar i hjärnans nervceller.Det förekommer både självständigt och som symptom vid andra sjukdomar eller syndrom.De allra flesta epileptiker är fullt normalbegåvade och friska i övrigt, men en del av de hjärnhandikapp som innehåller begåvningsstörningar kan förutom dessa också ha epilepsi som en del i sjukdomsbilden.Epilepsin och begåvningsstörningen har då samma orsak, men är inte följder av varandra i någon riktning. Var tionde person beräknas få ett epileptiskt anfall någon gång under livet.Anfall kan vara "provocerade", det vill säga ha uppstått på grund av att hjärnan utsatts för svåra påfrestningar, till exempel extremt lång vakenhet.

Anfallen upphör i regel efter någon eller några minuter.Epilepsianfallens karaktär, frekvens och omfattning varierar kraftigt mellan olika drabbade individer, likaså möjligheten till framgångsrik medicinsk behandling.Den som nyligen haft ett epileptiskt anfall får inte köra bil, men personer med epilepsi får ofta börja köra igen när de varit anfallsfria ett år Fallandesjuka och fallandesot är äldre benämningar som ofta ses i gamla texter och kyrkoböcker.Personen förlorar inte medvetandet och faller inte heller. Diagnosen epilepsi ställs på grundval av en beskrivning av anfallen, oftast både av patienten och någon anhörig som bevittnat ett eller flera anfall.Sällsynt epilepsiform där all muskeltonus (spänning) plötsligt upphör och personen faller omkull utan att kunna ta emot sig, faller ihop som en hög. Därtill görs en neurologisk läkarundersökning för att se om det finns tecken till strukturella skador i nervsystemet.

Leave a Reply